ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ "ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ"

Σας ενημερώνουμε ότι έχει καθιερωθεί ένα ετήσιο χρηματικό βραβείο εκ ποσού χιλίων ευρώ (1000 €), στην μνήμη Ανδρέα Κοκκινάκη, τ. Επίκουρου Καθηγητή Πετρολογίας του Τομέα μας. Το βραβείο θα παρέχεται σε έναν φοιτητή, πρωτεύσαντα σε υποχρεωτικά μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος που σχετίζονται άμεσα με την Πετρολογία Πυριγενών, Ιζηματογενών και Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων. Η πρώτη απονομή του βραβείου θα αφορά στους δευτεροετείς φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Επιπλέον λεπτομέρειες και προϋποθέσεις για την απονομή του βραβείου έχουν ως ακολούθως:

  • Το χρηματικό «βραβείο Ανδρέα Κοκκινάκη» (1000 €) θα δίνεται στον φοιτητή του 2ου έτους του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος που εξετάστηκε επιτυχώς με βαθμό τουλάχιστον επτά (7) στα υποχρεωτικά μαθήματα α) Πυριγενή Πετρώματα – Μαγματικές Διεργασίες, β) Πετρολογία Ιζηματογενών Πετρωμάτων και γ) Πετρολογία Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων, στη διάρκεια των εξεταστικών του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου, καθώς και στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου και συγκέντρωσε αθροιστικά την υψηλότερη βαθμολογία.

  • Το χρηματικό βραβείο συνοδεύεται από σχετικό έγγραφο που υπογράφεται αρμοδίως.

  • Στην περίπτωση που υπάρχει ισοβαθμία στο άθροισμα των βαθμολογιών βραβεύονται όλοι οι ισοβαθμίζοντες με το σχετικό έγγραφο, όμως το χρηματικό βραβείο απονέμεται στον φοιτητή με το μικρότερο οικογενειακό εισόδημα.

  • Αν δεν ικανοποιούνται οι παραπάνω όροι για την απονομή του βραβείου, αυτό δεν απονέμεται στο συγκεκριμένο έτος.  

Το βραβείο θα δίνεται κατά την πρώτη εκδήλωση της υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών του   Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος μετά την οριστική ανακήρυξη του βραβευόμενου από τις αρμόδιες υπηρεσίες.