Καλώς ήλθατε

Τα στερεά τμήματα της γης και άλλων πλανητικών σωμάτων αποτελούνται αποκλειστικά και μόνο από ορυκτά ή συσσωματώματα ορυκτών που ονομάζουμε πετρώματα! Τα ορυκτά και τα πετρώματα στη φυσική τους μορφή ή μετά από επεξεργασία χρησιμοποιήθηκαν ευρύτατα από τον άνθρωπο ικανοποιώντας βασικές του ή όχι ανάγκες από την παλαιολιθική εποχή. Ήταν τα μέσα που τον βοήθησαν να επιβιώσει και να δημιουργήσει κοινωνικές ομάδες και πολιτισμό.

Οι χιλιάδες επιστημονικές μελέτες για τα ορυκτά και τα πετρώματα, που ξεκίνησαν από τους Αρχαίους Έλληνες, απέδειξαν ότι αυτά δεν είναι «άψυχα», αλλά γεννιούνται, εξελίσσονται ή μεταλλάσσονται, καταστρέφονται ή και «πεθαίνουν»! Οι ηφαιστειακές εκρήξεις, οι ορογενέσεις και η διάβρωση είναι κάποιοι από τους «σταθμούς» στη ζωή ενός ορυκτού ή ενός πετρώματος. Μερικές διεργασίες μπορεί να είναι ωφέλιμες για τον άνθρωπο, όπως αυτές που δημιουργούν π.χ. ορυκτές πρώτες ύλες για την βιομηχανία και την οικοδομική, πετρελαιοφόρα πεδία ή γόνιμα εδάφη, ενώ άλλες μπορεί να τον απειλούν όπως η ενεργή ηφαιστειότητα.

Αντικείμενο του τομέα Ορυκτολογίας και Πετρολογίας είναι η έρευνα (βασική και εφαρμοσμένη) και η εκπαίδευση (προπτυχιακή και μεταπτυχιακή), σε θέματα που σχετίζονται με τις φυσικές και χημικές ιδιότητες των ορυκτών και των πετρωμάτων και με τις διεργασίες στις οποίες συμμετέχουν. Στον τομέα εντάσσονται το Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας και το Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας.

Διευθυντής του τομέα είναι ο Καθηγητής Ανδρέας Μαγκανάς.
Διευθυντής του Μουσείου είναι ο Καθηγητής Ανδρέας Μαγκανάς.
Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος.