Κεντρική σελίδα > Ιστορικό > Προσωπικό

Προσωπικό

Ανδρέας Μαγκανάς, Καθηγητής
Ορυκτολογία-Πετρολογία-Ορυκτοχημεία
amagganas@geol.uoa.gr
Τηλ.:+302107274150
Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος, Καθηγητής
Πετρολογία-Ηφαιστειολογία
ckiriako@geol.uoa.gr
Τηλ.:+302107274155
Παναγιώτης Βουδούρης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Ορυκτολογία
voudouris@geol.uoa.gr
Tηλ.:+302107274129
  Αθανάσιος Γκοντελίτσας, Αναπληρωτής Καθηγητής
Ορυκτολογία-Ορυκτοχημεία
agodel@geol.uoa.gr
Tηλ.:+302107274689
Δημήτριος Κωστόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
Πετρολογία
dikostop@geol.uoa.gr
Τηλ.:+302107274127
Μαρία Τσίπουρα-Βλάχου, Επίκουρος Καθηγήτρια
Ορυκτολογία-Πετρολογία Ιζηματογενών Πετρωμάτων
mvlachou@geol.uoa.gr
Tηλ.:+302107274411
Μαριάννα Κατή, Επίκουρος Καθηγήτρια
Πετρολογία Ιζηματογενών Πετρωμάτων
kati@geol.uoa.gr
Tηλ.:+302107274442
Παναγιώτης Πομώνης, Αναπληρωτή Καθηγητής
Πετρολογία Μαγματικών Πετρωμάτων
ppomonis@geol.uoa.gr
Tηλ.:+302107274844

Ζαχαρίας Ουρανός, ΕΔΙΠ
X-Rays Diffraction-Fluorescence Lab
zouranos@geol.uoa.gr
Tηλ.:+302107274404
Στάθης Βόρρης, Γεωλόγος,
ΕΤΕΠ
svorris@geol.uoa.gr
Τηλ.: +302107274112
Ιφιγένεια Μεγρέμη, Δρ. Γεωλόγος.
ΕΔΙΠ
megremi@geol.uoa.gr
Τηλ.: +302107274112
Έλενα Μουστάκα, Γεωλόγος,
ΕΤΕΠ
emoustaka@geol.uoa.gr
Τηλ.: +302107274112

Ομότιμοι Καθηγητές

Αθανάσιος Κατερινόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής
Ορυκτολογία-Πετρολογία των Μαγματικών Πετρωμάτων
akaterin@geol.uoa.gr
Τηλ.:+302107274124
Κώστας Σιδέρης, Ομότιμος Καθηγητής
Ορυκτολογία και Πετρολογία
siderisc@geol.uoa.gr
Tηλ.:+302107274127
Εμμανουήλ Μπαλτατζής, Ομότιμος Καθηγητής
Ορυκτολογία και Πετρολογία
baltatzis@geol.uoa.gr
Tηλ.:+302107274128